Samenwerkingen

Voor een goede organisatie en een vlot verloop van onze werking kan de Sint-Jozefsschool rekenen op een prima samenwerking met enkele organisaties. Samen kunnen we de uitdagingen van het onderwijs aan.

Onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘Kansrijk’. Deze scholengemeenschap telt vanaf het schooljaar 2019-2020 maar liefst achttien scholen. Alle scholen van ‘Kansrijk’ behoren tot éénzelfde schoolbestuur:

VZW OZCS Keerbergen
Leuvensebaan 27
2223 Schriek
Voorzitter: Jan De Clerck
Afgevaardigd bestuurder: Jan Bakelants

De schoolraad

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

Hij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Vertegenwoordigers van de ouders: Kim Jacobs en Sarah Dewit

Vertegenwoordigers van de Lokale Gemeenschap: Ilse Meermans en Geert Lambrechts

Vertegenwoordigers van de leerkrachten: Sonja Alaerts en Ann Peeters

Sint-Jozefsschool Messelbroek werkt samen met CLB Diest – Tessenderlo.

Vrij CLB Diest – Tessenderlo
Mariëndaalstraat 35
3290 Diest
Tel: 013-31 27 29

Meer info

Onze samenwerking met deze ondersteuningsnetwerken maakt het mogelijk voor onze school om zich mee in te zetten naar de groei van meer inclusief onderwijs. 

Op deze manier kunnen wij kinderen met een beperking een (aan)gepast leertraject aanbieden. Zo kunnen wij hen ondersteunen om samen successen te ervaren, hierbij mee te bouwen aan hun toekomst en hen sterk te maken om deel te nemen aan de maatschappij.

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB). Meer info

Met Kids kunnen wij rekenen op bijkomende ondersteuning voor kinderen met een autisme spectrum, slechthorende en doven en kinderen met spraak- en taalstoornissen. Meer info

Buitenschoolse opvang

In de buitenschoolse opvang Baloe kan je kind terecht van 7uur tot 19 uur.

Voor meer informatie:

August Nihoulstraat 76A

3270 Scherpenheuvel

telefoon: 0499 77 09 26

kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be