De Sint-Jozefsschool is een kleine, fijne dorpsschool met een groot hart. Ze is gelegen in een rustige omgeving waar kinderen kunnen leren, ravotten en genieten in het groen.

Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen, emotioneel evenwichtig worden, gemotiveerd zijn en initiatief durven nemen. We hechten veel belang aan het persoonlijk functioneren van het kind in alle situaties en in interactie met de anderen.

Organogram

Elke Vanwezemael – Directie
Hilde Vermierdt
instap- en 1ste kleuterklas
Ann Peeters
2de kleuterklas
Ilse Peters
2de kleuterklas
Heidi Bielen
3de kleuterklas
Jolien Van Aerschot
ambulante leerkracht

Sint-Jozefsschool Messelbroek
Kelly Van de Laer
kinder-verzorgster

Paul Danckers
turnmeester
Sonja Alaerts
1ste leerjaar
Ophelie Lenaerts
2de leerjaar
Caroline Cannaerts
4de leerjaar
Paulien Verstraeten
3de graad
Kato Stas
3de leerjaar
Martine Bergen
zorgcoördinator en ambulante leerkracht 5de leerjaar
Simone Simons
turnmeester

Uurrooster

Ochtendtoezicht
Er is ochtendtoezicht op de speelplaats vanaf 08.45u.


Schooluren
Maandag: 09.00u. – 12.10u. en 13.15u. – 16.00u.

Dinsdag: 09.00u. – 12.10u. en 13.15u. – 16.00u.

Woensdag: 09.00u. – 11.45u.

Donderdag: 09.00u. – 12.10u. en 13.15u. – 16.00u.

Vrijdag: 09.00u. – 12.10u. en 13.15u. – 15.00u.

Avondtoezicht
Er is na schooltijd een kwartier toezicht op de speelplaats.

Kinderen die buiten de schooluren opvang nodig hebben, kunnen onthaald worden in de korte opvang op school (zie publicaties – Baloe – korte opvang).

Maandag: 07.45u. – 08.45u. en 16.15u. – 17.15u.

Dinsdag: 07.45u. – 08.45u. en 16.15u. – 17.15u

Woensdag: 07.45u. – 08.45u. en 12.00u. – 13.00u.

Donderdag: 07.45u. – 08.45u. en 16.15u. – 17.15u

Vrijdag: 07.45u. – 08.45u. en 15.15u. – 16.15u

In de lange opvang i.s.m. Baloe Scherpenheuvel (zie publicaties – Baloe – lange opvang).

’s Morgens vanaf 07.00u. en ’s avonds tot 19.00u.

Meespeeluurtjes voor nieuwe kleuters

In de instapklas organiseren we regelmatig meespeeluurtjes. Dan kunnen ouders samen met hun peuter kennismaken met de juf en de werking van de klas. De verschillende data vinden jullie terug bij ‘inschrijven’.

Wij hopen jullie op één van deze data te ontmoeten. Maar jullie zijn ook altijd welkom op een ander moment. Wij maken graag tijd voor jullie!

Oudercomité

Van de school een plaats maken waar ieder kind mag groeien, leren en spelen, is een opdracht van directie en leerkrachten, maar zeker ook van ouders. Het oudercomité is een open groep van enthousiaste ouders die hierin het voortouw willen nemen.

De taken van het oudercomité zijn in de essentie te herleiden tot vijf hoofdtaken, namelijk:

  1. Ontmoeten: Het oudercomité organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen. Zo is er ook de mogelijkheid om de leerkrachten “anders” te leren kennen. Denk aan Halloween, de kerstdrink en het smulfestijn.
  2. Ondersteunen: Het oudercomité steekt graag de handen uit de mouwen tijdens carnaval, de afscheidsreceptie voor de zesdejaars en het schoolfeest. Daarnaast steunen zij financieel een aantal activiteiten (Sinterklaas, Pasen, zee- en bosklassen).
  3. Realiseren: De speelweide van de school is het paradepaardje van de school en het oudercomité. Met verschillende ouders wordt de weide onderhouden, van grasmaaien tot onkruid wieden. Met de opbrengst van het jaarlijkse smulfestijn wordt deze groene speelplaats verder uitgebouwd.
  4. Communiceren en Informeren: Het oudercomité wil een brug zijn tussen ouders en school. Als ouder kan je terecht bij de leden van het oudercomité . Bijvoorbeeld wanneer je meer informatie wenst over schoolse aangelegenheden (niet over specifieke onderwijstaken) of wanneer je bedenkingen of nieuwe ideeën hebt.
  5. Meedenken, Adviseren en Overleggen: Het oudercomité zetelt in een aantal overlegorganen, bijvoorbeeld de schoolraad en het Lokaal Overleg Kinderopvang. Op die manier kan het oudercomité advies verlenen omtrent thema’s die het dagelijks leven op de school aanbelangen.

Wil jij hier graag aan meewerken, als lid of als helpende hand? Of wil je meer info? Aarzel dan niet om contact op te nemen.